شركت خدمات فني و تخصصي پيانو

پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳

کارشناسی و مشاوره

بتهووون شرکت خدمات فنی و تخصصی پیانو – حدودا 30 ساله فعالیت خدمات تخصصی را در همه   ابعاد پیانو های اکوستیک انجام میدهد- یکی از این خدمات – کارشناسی و مشاوره می باشد . با توجه به سوابق موفق ما  در بخشهای دیگر ساز پیانو – کارشناسی و مشاوره بصورت خیلی  مهم و جدی توسط خبره ترین کارشناسان ما پیگیری میشود. سعی  و تلاش شرکت بتهوون – دادن مشاوره صحیح و رایگان  در تمام شبانه روزی و همچنین کارشناسی دقیق سیستم فیزیکی پیانو ( اکشن – مکانیزم – چکشها – پدال ها- ساندبرد) و بررسی کلی بدنه پیانو – از نظر اصل یا فرع بودن ساز- تمام ایتمهای مورد نظرکارشناس را به اطلاع مشتری رسیده و اعلام میگردد.